.

שימוש בפרוטוקול EMDR קבוצתי לצורכי הדרכה של סטודנטים הלומדים טיפול באומנות.

מבוסס על "פרוטוקול אאמא" של ברורית לאוב ואסתי בר-שדה (2009) המבוסס על פרוטוקול טיפול קבוצתי אינטגרטיבי. (2008 )(EMDR – INTEGRATIVE GROUP TREATMENT Protocol (IGTP )

בר שדה אסתי ואורן אהובי

הקדמה

במאמר זה נציג התערבות במודל EMDR קבוצתי, בקבוצת הדרכה של סטודנטים הלומדים טיפול באמנות. קבוצה זו מתמודדת עם קשיים רבים בעבודה במהלך ההכשרה המעשית. חלק מהקשיים נובע מאופייה הפגוע של אוכלוסיית המטופלים וחלקם קשורים לעובדה שהסטודנטים הינם סטודנטים זרים בראשית דרכם המקצועית. סטודנטים אלו מגלים התלבטויות רבות באשר למסוגלותם המקצועית וליכולת שלהם להכיל ולשאת אוכלוסייה פגועה כל כך, שהאופק לקידום שלה צר ומוגבל.

 

הדרכה מבוססת אמנות


(2011) Deaver and Shiflett מציגות במאמרן גישות שונות להדרכה מבוססת אמנות. הן סוקרות ספרות נרחבת אודות הדרכה באמנות באופן מעשי. יצירת אמנות, כאשר היא ממוקדת ומודעת, יוצרת תהליך קונסטרוקטיבי בעל משמעות. רעיונות, מובילים ליצירת דימויים, אשר בתוכם נוצרים ידע, מחשבות ודימויים. מטרת ההדרכה על פי תפיסתן, היא לסייע ולתמוך בפיתוח המקצועי של המודרך כאשר הוא מטפל במטופליו, בשפה התרפויטית המתאימה לשניהם.

איילון (2006), במאמרה "המטאפורה המרפאה", מתייחסת למטאפורה כמחברת בין עולמות תוכן בלתי קשורים, כמעין גשר בין תהליכי היגיון מודעים לבין חוויות רגשיות ותהליכים לא מודעים.

היא מציינת מחקר של סולמס וטרנבול (2005), שיחסו למוח שמאל תפקודים לוגיים, אנליטיים, מילוליים וסדרתיים ולמוח ימין פעילות אינטואיציה, הפשטה, הרכבה והבנה של דימויים מורכבים. המטאפורה מעלה אל המודע תכנים פנימיים אמוציונליים ומעוררי רגשות. המטאפורה פותחת אפשרויות ביטוי חדשות ללא שימוש בשפה המדוברת. השימוש בהן בטיפול, מהווה מעין הסוואה של המסר הישיר ותורם לעקיפת ההתנגדות להשגת המטרה הטיפולית.

היתרונות בשימוש זה:

  • מטאפורה מדברת בשפה חווייתית, עוקפת מחסומי מילים.
  • מאפשרת חשיפה של חולשות, קשיים בדרך ולא מאיימת.
  • המעבר למדיום המטאפורי מפתיע וגורם לשינוי באווירה הרגשית.
  • השימוש במטאפורות מאפשר כניסה למצב לא מודע והקשבה לעולם הפנימי.

"המטאפורה המרפאה" על פי איילון (2006) הינה טכניקת הדרכה, כאשר המודרך מעלה דימוי מטאפורי לתיאור הקושי שבו הוא נמצא. כך ניתן להביט במטאפורה כמעין מראה, שדרכה יכול המודרך, להתבונן בעצמו ובמטופליו ולראות את הבעיה "בדרך חדשה" (איילון,2006, עמ' 85). מכאן, שבחיבור בין ה EMDR לחשיבה המטאפורית, ועבודה אקספרסיבית - ניתן לחשוב על ה-  TARGET (החלק הקשה ביותר של החוויה כולה) כייצוג מטאפורי של חוויות המודרכים בתהליך הפרקטיקום וההתנסות המקצועית הראשונה שהם חווים. בתוכו מגובשות כל המשמעויות הייחודיות למטפל המתחיל בהקשר של החוויה, ואליו קשורים אסוציאטיבית כל מרכיביה: הרגשיים, הסנסוריים והקוגניטיביים.

בהתבוננות על מערכת היחסים המורכבת בין המטפל למטופל ניתן להתבונן על מרכיב ההעברה הנגדית כמקום בו המטפל נכנס לדרמה בין אישית מורכבת דרכה הוא חווה את עולמו הרגשי של המטופל, אולם גם התוכן והיחסים שמעלה המטופל מהווים עבורו טריגר לתכנים אישיים שלו.

במאמרה אודות העברה והעברה נגדית בטיפול באומנות סוקרת לינק- סקופ (2013), תאוריות דינמיות רבות בהקשר של העברה והעברה נגדית, ומסכמת באופן הבא:

העברה נגדית היא מגוון הרגשות, התפיסות וההתנהגויות המתעוררים אצל המטפל במפגש עם הווייתו, התנהגותו ויצירותיו של מטופל ספציפי ואשר הינם נבדלים בעוצמתם ובמהותם מהתנהגותו ורגשותיו הטבעיים.

העברה נגדית נובעת מעולמו הפנימי של המטפל ומאישיותו כפי שהתעצבה על ידי קונפליקטים ופגיעויות בחייו. "פצעים" אלו עלולים להשפיע על יכולתו להשתתף בתהליך התרפויטי שכולל בתוכו את הצורך של המטופל להחיות דפוסים מעברו ולהשתמש לצורך כך במטפל. העברה נגדית היא בלתי נמנעת כיוון שלכל אדם ישנם פצעים ונקודות רכות בלתי מודעות, בניהול נכון היא חיובית ויכולה להוות תרומה לטיפול (לינק-סקופ, ר. ,2013).

בשפת הEMDR, ניתן לדבר על כך כשבאמצעות ההתבוננות על מטריצת הקשר הזו יתאפשר למטפל לעבד את רגשותיו שלו ולזהות את אותן סכמות פנימיות שבתוכו, אשר מתופעלות (ACTIVATED) בהקשר של יחסיו עם המטופל. סכמות אלו מחוברות לאזורי הפגיעות שלו ודורשות עיבוד.

 

תהליך ההדרכה בקבוצה

תהליך ההדרכה התבצע תוך שימוש בפרוטוקול EMDR קבוצתי – 'אאמא' של ברורית לאוב ואסתי בר-שדה (2009) המיועד להתערבויות לאחר אירועי משבר אקוטיים.

הבחירה להשתמש בפרוטוקול זה נבעה מההכרה כי המודרכים בתהליך התפתחותם המקצועי נושאים בחובם חוויות מקצועיות שמותירות רשמים עמוקים של פגיעות בערך העצמי, רגשות קשים כלפי המטופלים, חווים לא פעם בדידות ובושה, וכמובן חרדה מול החומרים הרעילים שהמטופלים מביאים. ניתן היה לראות בהם, אנשי מקצוע נפגעי טראומה משנית, סביב אירועים שונים וחוויות שונות בהתנסויות המקצועיות שלהם, במיוחד לאור העובדה שהם נמצאים בראשית דרכם המקצועית.


תיאור העבודה הטיפולית עליה קיבלו הסטודנטים הדרכה

העבודה הטיפולית נעשתה במרכז יום למבוגרים עם הפרעה התפתחותית קוגנטיבית מורכבת. בהתחלה התקיימה צפיה באוכלוסיית המרכז ואותרו מטופלים מתאימים לעבודה הטיפולית. המטפלים קיבלו גישה לתיקים האישיים ושוחחנו עם אנשי הצוות. בהמשך נפגשו המטפלים עם המטופלים באופן פרטני בחדר הטיפול ולסיום נוצרה הקבוצה הטיפולית.

הקבוצה נפגשה אחת לשבוע למשך 4 שעות, במרכז היום שבו חדר לא גדול עם מטבחון, פינת אוכל קטנה וסלון, מקום קטן לאחסון החומרים והתוצרים, ושירותים שהיו לשימוש המטופלים בזמן המפגש. המפגש הקבוצתי התנהל באנגלית ובמקביל בעברית. הקבוצה נפתחה בכל שבוע בחימום קצר, שיר קבוע ומשחק כגון זריקת כדור, כל זה כהכנה לנושא המפגש, ובהמשך התקיימה עבודה פרטנית של כל סטודנט/מטפל ומטופל בפינות החדר.

הקשיים שליוו את הסטודנטים המטפלים היו בעיקר קשורים לאופי המקום והאוכלוסייה.

מעבר לקשיים התקשורתיים עם המרכז ואנשי הצוות, חוו הסטודנטים קושי באחסון הציוד ובכל שבוע היה החדר שונה מהפעם הקודמת וחסרו בו חומרים. במהלך העבודה הטיפולית לא כובד הסטינג וחברים מהמרכז נכנסו מדי פעם לחדר הטיפולים ובעקבותיהם אנשי צוות שבאו להוציא אותם, דבר שהיה כרוך בצעקות מריבות ועוד.

במהלך השנה, חלק מהסטודנטיות חוו משברים אישיים ומשברים לימודיים. כגון הקושי בשפה, געגועים למשפחה, משברים בריאותיים ותרבותיים. מקום ההתמחות  שנבחר עבורם, נחווה כאכזבה. בהתחלה חלקן הביעו חוסר אמון ביכולת ללמוד "טיפול באמצעות אומנות" עם אוכלוסייה כזו. 

 

שלבי יישום "פרוטוקול אאמא" בקבוצת הסטודנטים:

בעבודה זו יוצג תהליך אישי בקבוצה של אחת המשתתפות, כמייצג את התהליך הקבוצתי

  

שלב 1- מידע (history taking) ההיסטוריה האישית של כל מודרך, הועלתה בשיח מקדים פתוח בין חברי הקבוצה, בסבב הציפיות, ובתיאור המניעים שהביאו אותם לבחירה המקצועית, ולמניע להגיע לחילופי  סטודנטים בארץ. 

 

במקרה שלנו- מדובר בסטודנטית בעלת נסיון טיפולי שהגיע בגפה מחו"ל וחוותה קשיים אוביקטיביים (מקום הפרקטיקום, לימודים אינטנסיביים מאוד, קושי בהבנת השפה המקומית ועוד) יחד עם קשיים סובייקטיביים- וכל אלה קיבלו ביטוי בשפת האומנות.

 

שלב 2- הכנה

מערך: לכל משתתף יש 7 דפי ציור ריקים וחומרי יצירה.

מתחילים בתרגיל אאמא של אילן שפירא (Shapiro, E. (2007.

רגע של מסוגלות –רגיעה - CALM STATE

אדמה- GROUNDING בטחון בהווה- "קח דקה או שתיים לנחות להיות כאן ועכשיו ... מקם את שתי רגליך על הקרקע, חוש את הכיסא .. הבט סביבך והבחן ב 3 דברים חדשים.. מה אתה רואה? מה אתה שומע?"

אוויר- נשימה- מרכוז, איזון ועוצמה - CENTERING BALANCE STRENGTH חרדה = התרגשות בלי חמצן- הנשמה נעצרת, לכן כשאנחנו נושמים עמוק אנחנו חוזרים לאיזון.. למרכז עצמינו.. ואז החרדה יורדת. הנשימה שלנו היא כמו חמצן לנשמה.

"קח 3-4 נשימות עמוקות ואיטיות מהבטן לחזה. וודא שאתה נושף עד הסוף כדי לפנות מקום לאוויר טרי וממריץ".

מים: הרגעה ושליטה CALM & CONTROLLED הפעלת תגובת ההרפיה -  "גרום ליצירת רוק... כשאתה בחרדה, לחוץ, פיך לעיתים יבש משום שחלק מתגובת החירום של הלחץ (מערכת העצבים) היא חסימת מערכת העיכול. לכן כשאתה מתחיל לייצר רוק אתה מפעיל שוב את מערכת העיכול (מערכת העצבים הפאראסימפאתטית) ואת תגובת ההרפיה".

אש: לשלהב ולהאיר את הדרך לדמיון LIGHT UP YOUR IMAGINATION כוח הדמיון/ כוח הרצון. "העלה את התמונה של המקום הבטוח או הרגע של המסוגלות"

המנחה מדגימה איך עושים את "חיבוק הפרפר" בתיפופים איטיים.

כולם מתופפים יחד עם המנחה (חיבוק פרפר 25-30  BLS)

"תן לזה ביטוי בחומר או בציור".

תמונה מס' 1

 

תמונה מספר 1: מקום בטוח

 

התמקדות במקום הבטוח/ במשאב

"הסתכלו שוב בציור הטוב (המשאב). אתם יכולים להסתכל עליו מתי שתרצו, הוא מונח כאן לצדיכם".

כולם מתופפים יחד עם המנחה (חיבוק פרפר 25-30  BLS) - מסתכלים על הציור

 

 

שלב 3 - הערכה

"התמונה הקשה ביותר"

"עכשיו כל אחד יחשוב על אירוע לא נעים שקרה לו בזמן האחרון בפרקטיקה. זה יכול להיות עם המטופל, עם הצוות, עם הסטינג הטיפולי, עם המדריכה ועוד. שימו לב מה הכי מפחיד, מעציב, או מכעיס כשאתם חושבים על האירוע. שימו לב אם עולה איזו תמונה שלא נעים להיזכר בה. מה אתם רואים? מה אתם שומעים? אולי התמונה גם מעלה ריח לא נעים. שימו לב מה אתם מרגישים בגוף, כשאתם נזכרים בתמונה. הביעו אותה בחומר או בציור".

 

תמונה 2 - מקום לא שמור

 

תמונה מספר 2: מקום לא שמור (נכנסים לחדר ונוגעים בחומרים) 

"הסתכלו על הציור שציירתם ורשמו כמה זה מפריע, או מציק לכם עכשיו- עשר זה מאד מאד מפריע ו-אפס זה בכלל לא מפריע או מציק". 

SUD -8

שלב 4 - דסנסיתיזציה

המנחה מתופפת כ- 25-30 פעמים. תיפוף או חיבוק פרפר. מספר התיפופים יכול להשתנות לפי הקצב של הקבוצה. "עכשיו קחו נשימה עמוקה כמו שלמדנו... לאט לאט... “ 

"כעת ציירו את מה שעלה לכם בראש" . 

 

 

 

תמונה מספר 3: פחד

 

 

"שימו את הציור לפניכם והסתכלו עליו. התחילו לתופף לאט מצד לצד עד שיעלה
משהו חדש... ".

המנחה מתופפת יחד. "עכשיו קחו נשימה עמוקה כמו שלמדנו". 

”עכשיו ציירו את מה שעלה לכם".

 

 

 

תמונה מספר 4: חוסר אונים

 

 

"שימו את הציור לפניכם והסתכלו עליו. התחילו לתופף לאט מצד לצד עד שיעלה משהו חדש... ".

המנחה מתופפת יחד. "עכשיו קחו נשימה עמוקה כמו שלמדנו".

"כעת ציירו את מה שעלה לכם בראש".

 

 

 

 

תמונה מספר 5: התערערות- פנים וחוץ

 

 

"שימו את הציור לפניכם והסתכלו עליו.
התחילו לתופף לאט מצד לצד עד שיעלה משהו חדש... ".

המנחה מתופפת יחד. "עכשיו קחו נשימה עמוקה כמו שלמדנו."

"כעת ציירו את מה שעלה לכם בראש".

  

 

 

 

 

תמונה מספר 6: משאב קבוצתי

 

 

 

חזרה לתמונה הראשונה

”עכשיו חזרו אל התמונה הראשונה שממנה התחלתם בדף 2 וכתבו מספר בין 0 ל-10 המתאר עד כמה התמונה מציקה לכם עכשיו"

 SUD - 0

 

שלב 5 – אינסטלציה

משאב עתיד –

”עכשיו עצמו את העיניים ונסו לחשוב על העתיד... נסו לדמיין שכל מה שהפריע לכם נגמר. איך אתם רוצים לראות את עצמכם בעתיד?

ציירו את התמונה של העתיד הטוב שאתם שואפים אליו, על הדף".

 

 

  

תמונה מספר 7: קשר מחזק- תחושה של יחד

 

הדהוד קבוצתי

המודרכים מוזמנים לשים את הציורים במרכז. בסבב כל אחד ישתף בציור העתיד, המשפט או במילה.

ההדהוד הקבוצתי יוצר רזוננס קולקטיבי של התמודדות.

"עכשיו נעשה שוב ביחד את תיפוף "חיבוק הפרפר" וכל אחד יעלה בדמיונו את ציור העתיד הטוב שלו".

במצב של משבר מתמשך המנחה יוסיף משפטים חיוביים המחזקים התמודדות ובטחון יחסי כמו: "עד עכשיו אני בטוח"/"אני יודע איך להרגיע את עצמי"/"עד עכשיו הצלחתי להתמודד "מה שקרה עבר".

 

שלב 6 - סריקת גוף

"שימו לב מה קורה לכם בגוף.. בנשימה, בשרירים, נסו לבדוק אם יש כאב ותנשמו אליו".

"חיבוק הפרפר" המנחה מתופפת יחד עם הקבוצה כ-10 תיפופים

שלב 7 סיום

המשאב הקבוצתי לאורך הפגישות היה בד אלסטי רך (בד טריקו נמתח)
תפור בצורת מעגל, בכל קצותיו קוטרו כ 2 מטר ועוביו כ 1 מטר.
חברי הקבוצה  נכנסו לתוכו בתחילת התהליך ובסופו.
הבד יצר מקום בטוח ומוגן כמשאב לחוויה המשותפת של הקבוצה.

משאב קבוצתי- אפשר רכבת בתיפוף על הגוף. 

אפשר תיפוף במעגל על הברכיים או הכתפיים.

שלב 8 – מעקב

במפגש ההדרכה הבא, נעשה מעקב כדי לבחון מה השינויים שהתרחשו ברמת הביטחון האישי, המקצועי, חווית הערך ותחושת המסוגלות. 

בתחילת התהליך חברי הקבוצה חשבו שההתנסות  עם האוכלוסייה הפגועה לא תסייע להם בהתפתחותם המקצועית כמטפלים באומנות.

הקשיים הלוגיסטיים רק תרמו לחוויות הערעור של תחושת המסוגלות המקצועית שלהם. העבודה עם הכלי שהוצג עזרה להם לפגוש את החרדה שעלתה ואת הספק, לווסת את הרגשות והמחשבות ולחבור לכוחות. הסטודנטים הרגישו שתהליך העבודה האקספרסיבי בשילוב ה-EMDR אפשר להם לפתח נקודת מבט שונה, ממוקדת יותר בצרכיהם. הכניסה למרחב הפנימי התאפשרה באמצעות הפרוטוקול הקבוצתי, שבנה חוויה מעצימה, מחזקת, שהזינה אותם בכוחות כאשר היה עליהם להגיע בכל יום שני חזרה למרכז, למטופלים ולצוות.  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

אהובי אורן - מטפלת מוסמכת באמנות. בעלת ניסיון טיפולי עם ילדים ונוער בבתי ספר ובמסגרות טיפוליות.
עובדת עם ילדים ומתבגרים בקליניקה פרטית ופנימיות, בלווי הדרכת הורים ומדריכים. מטפלת EMDR בתהליך הסמכה.
מדריכה בבית הספר לטיפול באמצעות אמנויות – אוניברסיטת חיפה.

אסתי בר-שדה- פסיכולוגית חינוכית, מדריכה, Trainer Child Europe EMDR ,מדריכת EMDR.
מטפלת בעלת ניסיון עשיר בעבודה עם EMDR, מלמדת ומדריכה מטפלים בתחום העבודה עם ילדים ונוער.
יושבת כאחת מנציגות ישראל בחטיבת הילדים ב- Europe EMDR.

 

 ביבליוגרפיה

אילון .ע.,(2006) ,הדרכה באמצעות מטפורות, סיפורים, סרטים ומחזות. פרק ה.
המטפורה המרפאה -גשר בין המציאות הפנימית והחיצונית" ,ע"מ  83-110.

 

לינק-סקופ, ר. (2013). פגיעות המטפל – הגדרה אינטגרטיבית של העברה נגדית בתחום התרפיה באמנות
[
גרסה אלקטרונית]. נדלה ב 19/6/2017, מאתר פסיכולוגיה עברית
:
http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2927

 

Jarero I, Artigas,L, Montero, M, López L. (2008 ) The EMDR Integrative Group Treatment Protocol: Application With Child Victims of a Mass Disaster 97Journal of EMDR practice and research, V.2,(2) 97-105

 

Laub, B., & Bar-Sade, E. (2009). The IMMA EMDR group protocol In M. Luber (Ed.), Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) scripted protocols: Basics and special situations (pp. 289-296). New York, NY: Springer Publishing Co.


Shapiro, E. (2007). 'The 4 Elements Exercise', Journal of EMDR Practice and Research, 2, 113-115

נדלה מתוך:

https://emdria.omeka.net/items/show/18803

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.