.

"אור באפלה"
יום עיון בנושא טיפול EMDR בפגיעות מיניות

20.12.2018
09:00-17:00
תל אביב

עובדי האירגונים הבאים מוזמנים להירשם ללא עלות:

משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה,

עובדי האירגונים הבאים מוזמנים להירשם לקבלת תעריף השתתפות מוזל:


עמותת יחד מחושך לאור, קבנים צה"ל, קבנים משטרת ישראל


* מותנה באישור האירגון להשתתפות הנרשם.

טופס הרשמה
דואר אלקטרוני *
נייד *
שייך לארגון *
מקום עבודה *


מעוניינים להשתתף אך אינכם שייכים לאירגונים הנ"ל?
ניתן להירשם עצמאית, כאן

** חברי עמותת EMDR ישראל זכאיים להנחת חבר **

נוצר באמצעות מערכת רב דף מבית רב מסר

.