.

הרשמה ותשלום למי שאינו חבר עמותה

שימו לב - ההרשמה לסדנאות נסגרת יום לפני מועד הסדנא

 

 

תשלום לסדנא ראשונה בהשתתפות פרונטלית - נותרו מקומות בודדים ואחרונים

בנושא: C-PTSD 

ביום שני 28.2.22 בשעות 9:00-16:00

550 ש"ח

תשלום לסדנא ראשונה בהשתתפות מקוונת (זום)

בנושא: C-PTSD

ביום שני 28.2.22 בשעות 9:00-16:00

470 ש"ח

תשלום לסדנא שנייה בהשתתפות פרונטלית - נותרו מקומות בודדים ואחרונים

בנושא: 2.0 EMDR

ביום שלישי 1.3.22 בשעות 9:00-16:00

550 ש"ח

תשלום לסדנא שנייה בהשתתפות מקוונת (זום)

בנושא: 2.0 EMDR

ביום שלישי 1.3.22 בשעות 9:00-16:00

470 ש"ח

תשלום להשתתפות פרונטלית בשתי הסדנאות - נותרו מקומות בודדים ואחרונים

28.2 + 1.3

950 ש"ח

תשלום להשתתפות מקוונת (זום) בשתי הסדנאות

28.2 + 1.3

800 ש"ח

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.