.

 

FTEP

סדנא בנושא - התערבות EMDR כאשר הנרטיב מפורק

 

תולי פלינט ויוני אלקינס

(הרשמה ופרטים נוספים, בהמשך)

 

EMDR הוא טיפול בזיכרון, באופן מדויק יותר, טיפול המסייע בעיבוד של זיכרונות על מנת לאפשר לאדם חיים תקינים.
הזיכרונות המעובדים והלא מעובדים שלנו יוצרים נרטיבים, נרטיב של האירוע(ים), נרטיב חיים, ונרטיב אודות העולם.
היכרות של המטופל עם הנרטיבים השונים שלו מסייעת לתהליך הטיפולי ואף מאפשרת אותו.
עם זאת, לפעמים נפגוש מטופלים המתקשים בארגון הסיפור שלהם, הנרטיב אותו יביאו אודות האירוע(ים) יהיה חלקי, מקוטע ובמקרים קיצוניים חסר לחלוטין. המקרים האופייניים הם מקרים של טראומה אקוטית בטווח של שעות עד מספר ימים מהאירוע
הטראומתי (
ASR), בעיות הקשורות לזיכרון כמו במקרה של סם אונס או סמים אחרים וכן כאשר רצף וצפיפות האירועים לא אפשרו יצירת נרטיב.

פרוטוקול הR-TEP של אילן שפירו וברורית לאוב (2009) יועד להתערבויות החל ממספר ימים לאחר האירוע.
פרוטוקול ה
ISP של גרי קווין (2019) יועד למתן מענה במצבים דיסוציאטיביים שעות ואף דקות מהאירוע, וקיימים עוד רבים אחרים. אולם קיימת התייחסות מעטה מאוד לשלב הASR כאשר המטופל כבר אינו דיסוציאטיבי אך תגובתו איננה מסתגלת ובעיקר הנרטיב של האירוע(ים) אינו מאורגן מספיק לצורך עיבוד וכן למצבים בהם אין למטופלים יכולת לייצר נרטיב.

בסדנא נציג את פרוטוקול הF-TEP – אדפטציה של פרוטוקול הR-TEP למצבים אקוטיים בהם האירוע נחווה באופן מפורק ואין נרטיב ברור שניתן לעבוד איתו. פרוטוקול זה בוצע על מטופלים שעות מהאירוע ומאפשר ירידה מאוד משמעותית של SUDS, יותר מהמצופה בהתערבויות ראשוניות. הפרוטוקול מבוסס על הבנת הAIP, אלמנטים מעולם הטיפול הנרטיבי וכן מתחום הטיפול האקוטי ומאפשר הבניית רצף כרונולוגי של האירועים ואיתור יסודי של כלל נקודות המצוקה הקיימות באפיזודה. בשל היותו מספק מענה למצב של נרטיב מפורק, הוא יעיל גם לטיפול במצבי CPTSD מהעבר הרחוק, בעיקר כאשר אין נגישות לזיכרון הטראומטי.


הפרוטוקול פורסם במאמר בכתב העת של ה
APA Practice innovations (מצ"ב)

בסדנא:

  • נלמד הרקע התיאורטי על תגובת דחק חריפה (ASR), ועל אופני הבניית הנרטיב האדפטיבי והלא אדפטיבי על פי מודל הAIP.
  • נתייחס לאבחנה מבדלת מתי יש להשתמש בRTEP, FTEP, ISP או EMDR סטנדרטי.
  • נעבור על הפרוטוקול על כל שלביו כולל תיאורי מקרה.
  • נתרגל בפועל של הפרוטוקול על כל שלביו על ידי המשתתפים.

יוני אלקינס –

עובד סוציאלי קליני, מדריך EMDR מוסמך, בעל קליניקה פרטית,

מטפל מומחה להתמכרויות, טראומה אקוטית ומורכבת, ופוסט

טראומה צבאית ומרצה באקדמית תל אביב יפו. מטפל בריצה,

ומטפל ומדריך ביחידה לתגובות קרב במשרד הביטחון

תולי פלינט –

עובד סוציאלי קליני, מדריך EMDR מוסמך מזה 8 שנים, מטפל

זוגי ומשפחתי מוסמך, מנחה קבוצות, מטפל SE ומטפל מומחה

להתמכרויות (יועץ 12 צעדים). בעל קליניקה פרטית ומטפל

ומלמד בגופים ציבוריים שונים כולל משרד הבטחון, המרכז

לנפגעי כתות ועוד. מלמד באוניברסיטת בר-אילן, אקדמית תל

אביב יפו ועוד. דוקטורנט לקרימינולוגיה בבר-אילן.

 

 

פרטים נוספים, בהמשך

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.